Prezentare

Pentru viitorul copiilor nostri!

Scurta Prezentare

 

          Şcoala Gimnazială FEG a luat fiinţă la Iaşi, in anul 2017, din dorinţa de a continua demersul educaţional desfășurat de Școala Prima FEG pe parcursul a peste 15 ani de activitate.

           În Şcoala Gimnaziala FEG Iasi, copiii invaţă valorile vieţii, invaţă sa-i respecte pe cei din jur, invaţă să se exprime şi să aibă încredere in forţele proprii, invaţă să devină oameni.

          Şcoala Gimnazială FEG este autorizată de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul nr. 4551 din 07.08.2017 .

         Obiectivul principal al Şcolii Gimnaziale FEG Iași este de a se constitui intr-un mediu propice dezvoltării optime a personalităţii fiecărui elev, prin îmbinarea unui nivel educaţional ridicat cu activităţi menite să descopere şi să folosească la maximum potenţialul vocaţional al elevilor.

         Elevii Şcolii Gimnaziale F.E.G. Iași beneficiază:

                     asistenţă specializată la efectuarea temelor în programul de după-amiază

                    studiul unei limbi străine (limba engleză, limba germană)

                    aprofundarea studiului la limba română şi matematică

                    iniţiere în utilizarea calculatorului

                    pregătire suplimentară pentru  participanții la olimpiadele şi concursurile şcolare

                    consiliere sub îndrumarea unui cadru de specialitate    

                    cadre didactice implicate în activităţile cu elevii, preocupate de dezvoltarea personalităţii fiecărui elev şi o bună colaborare cu părinţii

            Pentru a oferi o experienţă educaţională completă, Şcoala Gimnazială FEG Iași dispune de un cabinet de limba engleză, un laborator de calculatoare, o bibliotecă, o sală de sport, un spaţiu de joacă în aer liber, o sală de mese, mijloace audio-video şi materiale moderne necesare procesului de invăţămant.

           Şcoala Gimnazială FEG Iași dispune de sistem de supraveghere video on-line, astfel încat oriunde s-ar afla, parinţii pot vizualiza, prin internet, activităţile desfăsurate de elevi.

          Pentru a-şi realiza obiectivele, Şcoala Gimnazială FEG Iași va urmări dezvoltarea permanentă a bazei materiale, asigurarea celor mai bune condiţii de studiu, dotarea cu cele mai noi mijloace didactice, precum şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice angajate în demersul educaţional.

         Opţional, se asigură şi transportul elevilor cu microbuzul şcolii.