Inscrieri

Pentru viitorul copiilor nostri!

 

     Înscrieri

           Pentru înscrierea copiilor la Şcoala Gimnazială FEG, părinţii vor depune un dosar ce va conţine:

certificatul de naştere al copilului (copie);

actul de identitate al unuia dintre părinţi (copie);

adeverinţă de salariat a unuia din parinţi.

fişă psihopedagogica a copilului (de la gradiniţă);

avizul epidemiologic;

cererea de înscriere şi contractul (se completează la secretariatul şcolii)

 

 

Taxe